Onze voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze voorstellen en overeenkomsten de Nederlandse ICT-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 30174840. Bij het verzenden van een voorstel voegen wij deze voorwaarden bij. Op verzoek e-mailen wij u de voorwaarden kosteloos. Contact ons op info@maxcode.net of download onderstaande de algemene voorwaarden:

Nederland ICT Voorwaarden 2014 NEDERLANDS

Nederland ICT Voorwaarden 2014 ENGLISH

Maxcode B.V. is lid van NLdigital (voorheen Nederland ICT).  NLDigital is een brancheorganisatie voor bedrijven die actief zijn op het gebied van IT, Telecom, Internet en Office in Nederland. De kernactiviteiten van NLDigital bestaan uit het stimuleren van de markt, het promoten van belangen en diensten aan de meer dan 500 leden.