Diensten & Aanpak

Wat we bieden en hoe we het aanpakken

DIENSTEN

Technologie stack & know-how

De technische kennis en ervaring van onze teams liggen ten grondslag aan de kwaliteit van onze softwareoplossingen. Gebruikmakend van best-practices en moderne technologie implementeren en transformeren we ideeën naar succesvolle producten.

Technische vaardigheden zijn belangrijk en onze teams bestaan uit technisch hooggeschoold personeel. Alle teams worden gevormd uit een gebalanceerde mix van seniors, mediors en juniors. Behalve de technische know-how heeft ieder team een uitstekende kennis van het businessdomein waarin het actief is.

Cloud oplossingen

Microsoft Azure and AWS

Server-side ontwikkeling

Microsoft .NET Framework, Java

Client-side ontwikkeling

HTML, CSS, JavaScript and JavaScript frameworks (e.g. Angular)

Mobile ontwikkeling

iOS, Android

Proces en Kwaliteit

SonarQube, Jira, TFS


Web-Based Enterprise applicaties

Wij bieden op maat gemaakte software-oplossingen die aansluiten op de specifieke behoeften van onze klanten.

Maxcode ontwerpt en ontwikkelt web-gebaseerde applicaties die organisaties helpen bij het oplossen van zakelijke uitdagingen. We begrijpen als geen ander hoe gegevensuitwisseling via internet en integratie met andere applicaties moeten worden ontworpen.

Of het nu gaat om veel transacties, veel gebruikers of een groot aantal deelnemers die informatie uitwisselen, wij leveren. Gewapend met een uitgebreid palet aan technologieën kunnen we de bedrijfsvoering versnellen en vereenvoudigen en handmatige processen automatiseren met systemen en webgebaseerde bedrijfstoepassingen die voldoen aan de verwachtingen van onze klanten.

Payments & e-identity

Het implementeren van betalings- en identity software-oplossingen

Het bouwen van online betalings- en identiteitsplatforms is onze kernspecialisatie, waar we al weer bijna 15 jaar onszelf continu in verbeteren. We gebruiken deze specialisatie voor digitaal factureren, mobiele betaaloplossingen, hypotheeksoftware, honderden online betaal-integraties met diverse Payment Service Providers, en nog veel meer.

Gezien het toenemende aantal online transacties en e-commerceplatforms die digitale identiteit ondersteunen, richten we ons op het ontwikkelen van softwareapplicaties die echte waarde bieden op meerdere fronten, waaronder betalingsautorisatie en toegang tot privégegevens, distributie en autorisatie.

Gezondheidszorg

Als beveiliging en betrouwbaarheid extra belangrijk zijn

Het werken met dossiers binnen het domein gezondheidszorg vereist extra aandacht met betrekking tot beveiliging. Deze dossiers zijn niet alleen vertrouwelijk, ze kunnen ook zeer gevoelige informatie bevatten.

We hebben ervaring met het maken van software met hoge beveiligingsgerelateerde eisen zoals gegevensuitwisseling, dossiers, aanmeldprocessen, terwijl tegelijkertijd veel verschillende leveranciers (bijv. Laboratoria, diagnostische hulpmiddelen) toegang nodig hebben.

Content development

We provide tailor-made software solutions that fit the specific needs of our clients.

We maken inhoud. Redactionele en eLearning-modules voor verschillende platforms. Inhoud variërend van sociale media campagnes, blogs, redactioneel nieuws, rapporten en interviews met een sterke nadruk op Fintech tot e-learning inhoud.

Onze editors leveren inhoud voor online publishers in Fintech, startups die behoefte hebben aan exposure. Onze ontwerpers bouwen eLearning-modules – met behulp van SCORM 1.2, SCORM 2004 en xAPI (Tin Can) – voor interactieve e-learningcursussen. Omdat we ook zelf softwareontwikkeling in huis hebben, worden onze content-ontwikkelaars en -editors technisch ondersteund, terwijl onze editors op hun beurt op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en trends in de branche. Deze synergie komt zowel onze klanten als onze eigen teams ten goede.


ONZE AANPAK

Ons agile werkproces afgestemd op uw behoeften

Maxcode biedt een klantgerichte omgeving waarin onze medewerkers verantwoordelijk zijn voor het succes van hun projecten. Onze toegewijde teams zijn klantgericht gebruiken Scrum om klanttevredenheid en projectvoorspelbaarheid te waarborgen. Omdat we weten dat elk project anders is, verbinden we ons ertoe een agile werkproces te gebruiken om onze teams klantspecifiek te houden.

Het starten van een nieuw project

Create a brief

1. We plannen een afspraak

We plannen een afspraak om ideeën uit te wisselen en concepten te bespreken. Hiermee krijgen we een beter beeld van de vereisten van jouw product of dienst. We willen graag het ambitieniveau, de scope en de gehele context begrijpen. Dit kan op locatie, door middel van een conference call of een combinatie van beiden.

Create a brief

2. Beschrijven opdracht

We stellen een opdrachtbeschrijving op, waarin we ingaan op jouw intiële ideeën en concepten. We delen deze met je en vragen om feedback en akkoord. Het is belangrijk dat we een goed wederzijds begrip hebben van het project, zijn doelstellingen de tijdslijnen en het gewenste resultaat.

Create a brief

3. Selecteer het team

We selecteren een van onze teams om aan jouw project te werken. Het gekozen team wordt betrokken vanaf de definitiefase tot aan het finale eindproduct. Ons uitgangspunt is dat hoe eerder een team betrokken is bij de klant en het project, hoe effectiever de toekomstige inspanning zal zijn.

Create a brief

4. Maken Product Backlog

We maken een Product Backlog. Het team dat aangewezen is om aan jouw product of project te werken wordt betrokken bij het opstellen van de eerste versie van de Product Backlog. Een lijst met te leveren functionaliteiten (uitgedrukt in user-stories) die in volgorde van prioriteit de meeste toegevoegde waarde aan het product en daarmee de business geeft. Deze Product Backlog vormt de basis voor verdere discussie en het uit te werken voorstel.

Create a brief

5. Je speelt zelf een actieve rol

We nodigen je uit om gedurende het hele ontwikkelproces als Product Owner mee te doen en beslissingen te nemen, zoals het prioriteren van de Product Backlog. Mocht je beschikbaarheid beperkt zijn dan kunnen we vanzelfsprekend met betrekking tot de administratieve taken assistentie bieden.

Create a brief

6. Je ontvangt een voorstel

We maken een voorstel gebaseerd op de meest recente versie van de Product Backlog. Het voorstel bevat een aantal Sprints, waarmee een start gemaakt kan worden met het ontwikkelen van het product.


Productversies & MVP

Tegenwoordig is het gewoon om snel een versie van de applicatie in productie te brengen en gedurende de hele ontwikkelfase en het vervolg daarop met nieuwe versies te komen, ook bekend als ‘Continuous Development’. Het lijkt de stuwende kracht achter de beslissing van het management om het project agile aan te vliegen.

Bij Maxcode geloven we dat het proces MVP (Minimum Viable Product) (source: The Lean Startup by Eric Ries) uitstekend kan worden gecombineerd met Scrum. Een ervaren Product Owner is immers goed in staat met zijn vaardigheden informatie te vergaren bij de belanghebbenden (stakeholders) en deze in de vorm van User Stories in een Product Backlog te beschrijven en te prioriteren, maar de meest oprechte en misschien bruikbare feedback is uiteindelijk die van de eindgebruiker. Het product mag misschien nog niet af zijn, het betaalt zich terug zo snel mogelijk vanuit de praktijk te leren wat werkt én wat niet.

Correct gehanteerd, garandeert deze aanpak dat de functionaliteit met de meest toegevoegde waarde voor jouw product als eerste wordt gebouwd.

De MVP is niet die versie van het product waarvan jij overtuigd bent dat het alle of uitsluitend die functionaliteit bevat waarvan jij vindt dat het er in moet zitten. De crux schuilt in dit zo snel mogelijk teruggekoppeld krijgen van echte gebruikers, voordat je te veel (of verkeerd) hebt geïnvesteerd.

De MVP kan beter worden gezien als een strategisch proces gebaseerd op het genereren van een idee, ontwikkelen van een prototype, het verzamelen van (gebruikers) feedback, analyseren en leren. Het doel is uiteindelijk een goed product te bouwen dat gebruikers willen kopen en gebruiken.

Elke fase heeft duidelijk gedefinieerde resultaten:

  • De applicatie / het product
  • Terugkoppeling (van gebruikers)
  • Aangepaste ideeën voor de volgende MVP

Wij moedigen je aan om in een vroeg stadium de applicatie te lanceren en snel te ontdekken wat je gebruikers nodig hebben en verwachten. Gedurende de meet- en leerfasen van de ontwikkeling van je product, verfijn je telkens de volgende versie van de MVP en werk je je Product Backlog bij. Volg deze stappen en dan zijn wij klaar om aan de volgende release te werken.